NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
NEW@RELEASE

2004.4.21`23@NDK will take part in the exhibition, MOTORTECH JAPAN 2004 at MAKUHARI MESSE.
Please click here for detail.

Portable Tesla meter u‚f‚u|‚R‚O‚Ov is on saleII

u‚f‚u|‚R‚svu‚f‚u|‚R‚a‚svare discontinued.
2003.12 New headoffice is opened.

ŽΠ‰ˆ@‰οŽΠ‰ˆŠvŠv@@@@@@@@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME