NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
FLUX METER

PRACTICAL FLUX METER
‚l‚n‚c‚d‚k@‚m‚e|‚P‚O‚O
NF-100 can perform stable high accuracy measurement because noise and drift are reduced by the structure of digital counter and integral V/F converter with use of operational amplifier.

DimensionFW254~D258~H100mm


PRACTICAL FLUX METER
‚l‚n‚c‚d‚k@‚m‚e|2‚O‚O
NF-200 is a model which is added the comparator function to NF-100. This can apply to measure inerside search coil while passing. Through optional accessories are available.
DimensionFW254~D258~H100mm
MULTIFUNCTIONAL FLUX METER
‚l‚n‚c‚d‚k@‚m‚e|3‚O‚O
The function of comparator, peak hold, and auto zero adjustment are built in.
The terminal RS-232C is equiped, to control statiscal date by computer.
DimensionFW260~D350~H105mm


BACK

ŽΠ‰ˆ@‰οŽΠ‰ˆŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME